Svar på generelle spørsmål angående WebCourier.

WebCourier er en online filoverføringstjeneste som gjør det mulig for andre å sende filer til din bedrift. Du kan integrere WebCourier på ditt eget nettsted, eller bruke den som en frittstående nettside.

Det er mange tilpasningsmuligheter for utseendet og feltverdier, samt en adressebok for alle selskapets ansatte og avdelinger. Det er ingen begrensninger for antall overføringer (opplasting/nedlasting), filer og datastørrelse.

Alle filene som sendes med WebCourier kan lastes ned manuelt fra epostnotifikasjoner. I tillegg kan alle filer lastes ned automatisk med applikasjonen Download Manager, rett til ditt foretrukne område i en ryddig struktur.

WebCourier gjør det lettvint for dine kunder og samarbeidspartnere å sende filer til din bedrift. WebCourier er rett og slett den ultimate FTP-erstatningen.

Alle med en internett forbindelse og Java installert kan sende deg ubegrenset med filer gjennom WebCourier.

Nei. Vi benytter full tapsfri kompresjon. Det du mottar er identisk med det som ble sendt.

Nei. Vi pakker og komprimerer alle de overførte dataene automatisk.

Vi anbefaler faktisk å ikke foreta noenting med filene i forkant.

Nei, ikke i det hele tatt. WebCourier er plattformuavhengig, og kan derfor benyttes på tvers alle operativsystem med Java installert.

Nei, ikke i det hele tatt. WebCourier er plattformuavhengig, og kan derfor benyttes på tvers alle operativsystem med Java installert.

Nei. Kun hvis det fremgår av din individuelle avtale med Fileflow Technologies.

Svar på spørsmål relatert til installasjon av WebCourier

 • Benytt HTML-koden som er tilgjengelig i din MyFileflow konto for å integrere den på ditt eget nettsted.
 • Eller, sett lenken til WebCourier på ditt nettsted. Lenken finnes også i din MyFileflow konto. Ved bruk av lenken, vil WebCourier vises som en frittstående nettside.
 • Eller, så kan du helt enkelt gi lenken til de som trenger å sende deg filer. Lenken kan være en del av din epostsignatur.
 • Eller, bruk en av de ovennevnte implementasjonene i kombinasjon med et rammesett, iframe, greybox eller annen ønskelig løsning.

Logg inn i din MyFileflow konto, og velg WebCourier. Klikk på Tilpasning/Customizer. Last ned eller kopier Integrasjonskoden/Integration code. Denne HTML-koden brukes for å integrere WebCourier. Integrering utføres vanligvis av webdesignere, web administratorer eller nettansvarlig.

Logg inn i din MyFileflow konto og velg WebCourier. Klikk på Tilpasning/Customizer. Du kan endre innstillinger, utseendet, tittel, grafisk banner, merknader og feltverdier. Merk deg at hver endring må lagres. Lagrede endringer har umiddelbar effekt.

Nei. Kun dersom dette er spesifisert i din individuelle avtale med Fileflow AS.

Svar på spørsmål angående problemløsing med WebCourier.

 1. Du har ikke siste versjon av Java installert, eller den er deaktivert. Se instruksjonene for hvordan du installerer og aktiverer Java.
 2. Det kan hende du har valgt Avbryt/Nei/Ikke godta når du ble spurt om du vil godkjenne kjøring av Java applet.
  PC brukere: Gå til kontrollpanelet og åpne Innstillinger for internett. Velg Innhold fliken, og under sertifikater, klikk på fjern SSL state knappen. Tøm cachen din og start browseren din på nytt. WebCourier vil nå fungere som vanlig.
  Mac brukere: Gå til Programmer -> Verktøy og åpne Nøkkelring tilgang. Under Kategori i venstre kolonne velg all items. Merk Fileflow Technologies AS og klikk Info knappen. Under Trust and When using this certificate, velg Always Trust. Start browseren din på nytt, og WebCourier vil fungere som forventet.
  Mac brukere kan oppleve en sjelden bug:
  Finn filen som heter xerces.jar og flytt den fra nåværende lokasjon til Dokumenter eller slett den. Filen kan finnes på disse områdene:
  Macintosh HD/System/Bibliotek/Java/Extensions/
  Macintosh HD/System/Bibliotek/Framework/JavaVM.Framework/Versions/1.5.0/Home/lib/ext/
  Macintosh HD/System/Bibliotek/Framework/JavaVM.Framework/Versions/1.5.0/Home/lib/endorsed/
  Macintosh HD/Bibliotek/Java/Extensions/
  Macintosh HD/Brukernavn/ditt brukernavn/Bibliotek/Java/Extensions/
  Macintosh HD/Bibliotek/Internet Plug-Ins/
  Macintosh HD/ditt brukernavn/Bibliotek/Internet Plug-Ins/
  Macintosh HD/Bibliotek/Input Methods/
  Macintosh HD/ditt brukernavn/Bibliotek/Input Methods/
  Macintosh HD/Bibliotek/Application Support/SIMBL/
  Macintosh HD/ditt brukernavn/Bibliotek/Application Support/SIMBL/

For å kunne benytte WebCourier, må den ha tilgang til ditt lokale filsystem. Du blir spurt om å gi tilgang til Fileflows digitalt signerte applet fordi systemet ditt vanligvis ikke gir tilgang til dette. For at WebCourier skal kunne fungere må du svare Trust/Ja når du blir spurt om å stole på Fileflows Java applet.

Logg inn til din kundeportal: MyFileflow, og velg WebCourier.
I innboksen finner du komplett historikk over alle filer du mottar.