Download Manager er en applikasjon som følger med WebCourier og FastStore, som automatisk laster ned og organiserer alle filene du mottar.

 

Download Manager gir deg den raskeste nedlastingen og varslingen til sendere. Filene blir lagret direkte til ditt foretrukne område lokalt. Du sparer tid fordi du slipper å sjekke for nyankomne filer og laste de ned manuelt. Man unngår at ansatte glemmer å laste ned filer, og manuell nedlasting kan benyttes valgfritt som ett tillegg til den automatiserte prosessen.

 

Download Manager strømlinjeformer filflyten, og effektiviserer hverdagen!
Download Manager applikasjon
 
 
 

Slik virker det

 

Egenskaper

  hvordan download manager virker - motta filer automatisk raskt, enkelt and sikkert

1. Med WebCourier eller FastStore Clients sendes filer til deg eller din bedrift.

2. Fileflow varsler deg i epost (valgfritt).

3. Der du installerte Download Manager lastes filene ned automatisk.

4. Fileflow sender epostvarsel både til sender og mottaker ved fullført nedlasting.


button_buy_nor button_try_nor
 
  • Automatisk nedlasting ved raske mellomrom.
  • Nedlasting til ditt foretrukne område på lokaldisk eller server.
  • Filene organiseres i forhåndsdefinert mappestruktur.
  • Varsler senderen i epost ved fullført nedlasting.
  • Varsler mottakere i epost om nedlastingsområdet.
  • Eliminerer behovet for manuell nedlasting.
  • Kan benyttes for både WebCourier og FastStore samtidig.
  • 2048-bit RSA krypterte overføringer

?